dijous, 13 de març de 2008

Ruby on Rails

Després de programar més de 4 anys en Java entre els estudis a la Universitat i petits projectes diversos, m'he iniciat en aquest món estrany que es diu Ruby on Rails en una empresa de Girona.

Ruby on Rails (RoR) és un framework per aplicacions web pel llenguatge de programació Orientat a Objectes Ruby. És difícil de convèncer dels avantges de RoR a algú que 'semiidolatra' l'ordre i la bona documentació de l'API estàndard del J2SE, a més de la seva sintàxis entenadora i altres factors importants per una bona programació.

Difícil de convencer fins que arriba un punt on, en el primer programa que un fa en RoR, s'ha d'executar una comanda de la forma "generate scaffold...". Aquesta comanda, pròpia del framework, genera tota l'estructura en Model-Vista-Controlador de tots els elements necessaris per als casos d'ús Creatre-Read-Update-Delete (CRUD use cases) amb el model, les vistes i els controladors necessàris. A diferència de Java, Ruby On Rails, no necessita d'un fitxer xml per mapejar els objectes a la BBDD ( Per què servia Hibernate?). Tot el que entri dins de 'l'estàndàrd', allò que escrivim i repetim 100 vegades igual, ho genera i gestiona automàticament el RoR ( Fins i tot els mètodes sets() i gets() ) . Si volem personalitzar-ho, sempre ho podrem fer, però en els casos que no faci falta res més que canviar els colors, la feina més feixuga serà pel dissenyador gràfic.