dissabte, 8 de desembre de 2007

Reenginyeria de processos vs Optimització de tasques

Es diu, o així sempre s’ha ensenyat, que la reenginyeria de processos (o BPR) aporta un valor afegit i una optimització molt més gran que no pas el que es coneix com l’optimització de tasques. Aquest últim té com a objectiu desenvolupar el mateix procés de la millor manera possible mentre que el primer consisteix en analitzar quin és l’objectiu final de tot el procés per tal de dissenyar un procés completament diferent que assoleixi el mateix resultat. Doncs, com deia, es diu que la reenginyeria de processos aporta un valor molt més gran que l’optimització de tasques. Però que diria d’això Henry Ford? El pare de la construcció en cadena. Quin dels dos conceptes defineix millor el seu ‘invent’? La revolució industrial, el fenomen més important del segles XIX i XX, es pot definir millor com a una optimització de tasques més que no una reenginyeria de processos? Si és així, s’ha de menystenir l’optimització de tasques?