dilluns, 10 de desembre de 2007

Experiència i innovació: dos conceptes antagònics

Tant l’experiència com la innovació són dos conceptes que afegeixen valor a una empresa. Tot i això, són dos conceptes antagònics. L’experiència es basa en els fets del passat, analitzant els resultats obtinguts i extreure'n la resposta del sistema a unes determinades accions, haver après a saber gestionar les situacions, etc. La innovació trenca completament amb l’experiència, consisteix en fer el mateix procés d’una manera que no s’havia fet mai abans. Ser innovador vol dir canviar el sistema, el procés que hem après a perfeccionar mitjançant l’experiència es destrueix i se’n crea un de nou. “Ara estem a la última” diem. La innovació aporta a llarg termini molts més avantatges que seguir un procés caduc amb experiència. Però implica un risc, i és que més d’un ja s’ha enganxat els dits quan vol innovar per innovar. Sempre s’ha de tenir en compte les necessitats actuals i futures de l’organització. Això és el que ens ensenya la curta experiència de la innovació.